بانک ایران زمین میزبان متخصصان حوزه فناوری اطلاعات نظام بانکی کشور

بانک ایران زمین میزبان متخصصان حوزه فناوری اطلاعات نظام بانکی کشور

اخبار پولی مالی_ نشست متخصصان حوزه فناوری اطلاعات نظام بانکی کشور با میزبانی بانک ایران زمین در آخرین روز از اردیبهشت ماه سال جاری با حضور نماینده کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و معاونین فناوری اطلاعات بانک های خصوصی برگزار شد.