فراز را از سیب اپ دریافت کنید

فراز را از سیب اپ دریافت کنید

اخبار پولی مالی_ با توجه به مشکلات ایجاد شده در سیستم عامل IOS و اپلیکیشن app store در کشور، بانک ایران زمین به منظور ارائه خدمات با کیفیت، پلتفرم های خود را در اپلیکیشن سیب اپ بارگذاری کرد.