برگزاری جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها به میزبانی بانک ایران زمین

برگزاری جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها به میزبانی بانک ایران زمین

اخبار پولی مالی_ دومین جلسه شورای هماهنگی بانک های استان فارس در سال جاری با حضور دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، ناظر پولی بانک مرکزی، مدیران بانک های عضو کمیسیون هماهنگی و مدیر شعب استان فارس بانک ایران زمین به میزبانی این بانک برگزار شد.