ثبات ایران‌زمین در روزهای بی‌ثبات سهام
گزارش:

ثبات ایران‌زمین در روزهای بی‌ثبات سهام

اخبار پولی مالی- تازه‌ترین آمار اعلامی نشان می‌دهد، بانک ایران‌زمین توانسته در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ و این روزهای نه‌چندان خوش بورس، میزان سرمایه‌گذاری خود در سهام و اوراق بهادار را بدون تغییر محسوسی نسبت به ۹ ماهه نخست سال گذشته ۸۴۲ میلیارد تومان نگه دارد.