بانک ایران زمین به سامانه تفکیک حساب شخصی از تجاری متصل شد

بانک ایران زمین به سامانه تفکیک حساب شخصی از تجاری متصل شد

اخبار پولی مالی_ راه اندازی سامانه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، اقدامی است که طی یک سال گذشته از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلاتی نظیر پولشویی و فرار مالیاتی صورت گرفته است و کلیه سیستم بانکی کشور موظف هستند به این سامانه متصل شوند.