ایران زمین پشتوانه کارآفرینان جوان

ایران زمین پشتوانه کارآفرینان جوان

اخبار پولی مالی_ بانک ایران زمین به عنوان یک نئوبانک مبادلات تجاری مدیران شرکت های نوپا را با سازماندهی دریافت‌ها و پرداخت‌ها تسهیل کرده تا بسیاری از شرکت ها بتوانند محصولات خود را به بازارهای مختلف عرضه کنند.