بانک ایران زمین استخدام می کند

بانک ایران زمین استخدام می کند

اخبار پولی مالی_ بانک ایران زمین به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی در حوزه های “فناوری اطلاعات” و “طرح و برنامه”، دعوت به همکاری می کند.