تمامی مسوولیت “نئوبانک فردا” با بانک ایران زمین است
«فردا» مشتری واقعی می‌خواهد

تمامی مسوولیت “نئوبانک فردا” با بانک ایران زمین است

اخبار پولی مالی- تمامی خدماتی که تاکنون از سوی بانک‌های دیجیتال ارائه شده (مانند کارت به کارت، خرید شارژ، پرداخت قبوض، افتتاح حساب آنلاین و…) به اضافه امکان خرید اینترنت های‌وب به صورت مستقیم از طریق این نئوبانک انجام می‌شود.