تقویت اقتصاد دیجیتال، عامل توسعه کسب و کار در کشور
مدیرعامل بانک ایران زمین:

تقویت اقتصاد دیجیتال، عامل توسعه کسب و کار در کشور

اخبار پولی مالی- با راه اندازی اولین نئوبانک واقعی در کشور که با همکاری شرکت های وب و این بانک پایه ریزی شده است، جامعه وسیعی از کسب و کارهای نوپا می توانند با خیالی آسوده در فضایی امن سرمایه گذاری و فعالیت کنند.

تحقق شعار بانکداری دیجیتال در بانک ایران زمین
مدیرعامل بانک ایران زمین:

تحقق شعار بانکداری دیجیتال در بانک ایران زمین

اخبار پولی مالی- مدیرعامل بانک ایران زمین، در سالگرد تاسیس این بانک تحقق بانکداری دیجیتال در بانک ایران زمین را گامی بزرگ در عرصه ارائه خدمات بانکی به مشتریان بیان کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز