نگاهی به باشگاه مشتریان بانک ایران زمین
گزارش:

نگاهی به باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

اخبار پولی مالی- طی یک دهه اخیر با توجه به افزایش چشمگیر رقابت در حوزه خدمات مختلف، به خصوص بانکی، و با توجه به ماهیت یکسان آن‌ها، مسئله باشگاه مشتریان برای بانک‌ها از اهمیت بالایی بین مشتریان قرار گرفت.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز