افتتاح مرکز دندانپزشکی شیرخوارگاه آمنه
با مشارکت بانک اقتصادنوین صورت گرفت:

افتتاح مرکز دندانپزشکی شیرخوارگاه آمنه

اخبار پولی مالی- مرکز دندانپزشکی شیرخوارگاه آمنه که با مشارکت بانک اقتصادنوین و شرکت سرمایه گذاری اقتصادنوین تجهیز به بهره بهره برداری رسید.