جابجایی موقت چهار شعبه بانک اقتصادنوین

جابجایی موقت چهار شعبه بانک اقتصادنوین

اخبار پولی مالی_ چهار شعبه بانک اقتصادنوین به‌منظور انجام عملیات بازسازی به محل موقت منتقل شدند و پس از اتمام فرایند بازسازی، دوباره در محل‌های قبلی آماده خدمت‌رسانی به مشتریان خواهند بود.

افتتاح شعبه آزادی بانک اقتصادنوین در اصفهان

افتتاح شعبه آزادی بانک اقتصادنوین در اصفهان

اخبار پولی مالی_ شعبه آزادی بانک اقتصادنوین در اصفهان که پیش‌ازاین به‌منظور انجام عملیات بازسازی به محل موقت منتقل‌شده بود با اتمام عملیات بازسازی و تجهیز در محل قبلی آماده ارائه خدمات به هم‌وطنان است.

جابجایی موقت شعب رسالت و بلوار پروین بانک اقتصادنوین

جابجایی موقت شعب رسالت و بلوار پروین بانک اقتصادنوین

اخبار پولی مالی_ شعب رسالت و بلوار پروین بانک اقتصادنوین در تهران به‌منظور انجام عملیات بازسازی به محل موقت منتقل شدند و پس از اتمام فرایند بازسازی، دوباره در محل‌های قبلی آماده خدمت‌رسانی به مشتریان گرامی خواهند بود.

افتتاح شعبه توحید بانک اقتصادنوین در اصفهان

افتتاح شعبه توحید بانک اقتصادنوین در اصفهان

اخبار پولی مالی_ شعبه توحید بانک اقتصادنوین در اصفهان که پیش‌ازاین به‌منظور انجام عملیات بازسازی به محل موقت منتقل‌شده بود با اتمام عملیات بازسازی و تجهیز در محل قبلی آماده ارائه خدمات به هم‌وطنان است.