اجرای طرح‌های خوداشتغالی در استان سیستان و بلوچستان با حمایت بانک اقتصادنوین

اجرای طرح‌های خوداشتغالی در استان سیستان و بلوچستان با حمایت بانک اقتصادنوین

اخبار پولی مالی_ اخبار پولی مالی_ سومین تفاهم‌نامه همکاری مشترک بانک اقتصادنوین و کمیته امداد امام‌خمینی‌(ره) استان سیستان و بلوچستان در قالب تأمین مالی طرح‌های خوداشتغالی در مناطق روستایی این استان امضا و مبادله شد.