افتتاح سه شعبه بانک اقتصادنوین

افتتاح سه شعبه بانک اقتصادنوین

اخبار پولی مالی_ سه شعبه بانک اقتصادنوین به نام‌های میدان جانبازان قزوین، جهاد قم و شاهین شمالی تهران در محل‌های جدید افتتاح شدند.

تغییر ساعت کاری شعب بانک اقتصادنوین

تغییر ساعت کاری شعب بانک اقتصادنوین

اخبار پولی مالی_ شعب بانک اقتصادنوین از شانزدهم خردادماه تا پانزدهم شهریورماه، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳ و پنجشنبه‌ها از ۶:۳۰ تا ۱۲ پذیرای هم‌وطنان و مشتریان خواهند بود.