افتتاح شعبه بلوار پروین بانک اقتصادنوین در تهران

افتتاح شعبه بلوار پروین بانک اقتصادنوین در تهران

اخبار پولی مالی_ شعبه بلوار پروین بانک اقتصادنوین در تهران که پیش‌ازاین به‌منظور انجام عملیات بازسازی به محل موقت منتقل‌شده بود با اتمام عملیات بازسازی و تجهیز در محل قبلی آماده ارائه خدمات به هم‌وطنان گرامی است.