افتتاح دو شعبه بانک اقتصادنوین

افتتاح دو شعبه بانک اقتصادنوین

اخبار پولی مالی_ شعب جام‌جم تهران و جهرم بانک اقتصادنوین که پیش‌ازاین به‌منظور انجام عملیات بازسازی به محل موقت منتقل‌شده بودند با اتمام عملیات بازسازی و تجهیز در محل قبلی آماده ارائه خدمات به هم‌وطنان هستند.