اعطای گواهینامه امنیت اطلاعات به بانک اقتصادنوین
از سوی مرکز «افتا» ریاست جمهوری صورت گرفت:

اعطای گواهینامه امنیت اطلاعات به بانک اقتصادنوین

اخبار پولی مالی- بانک اقتصادنوین در چهارمین سال متوالی موفق به کسب گواهینامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از مرکز امنیت فضای تبادل اطلاعات نهاد ریاست جمهوری موسوم به «افتا» شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز