آغاز عرضه اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام)
در شعب بانک اقتصادنوین صورت می گیرد:

آغاز عرضه اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام)

اخبار پولی مالی- بانک اقتصادنوین بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام)» را با هدف ایجاد بستر مناسب و مطمئن سرمایه‌گذاری برای مشتریان منتشر می‌کند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز