ارزش هتل روتانای بانک آینده اعلام شد

ارزش هتل روتانای بانک آینده اعلام شد

اخبار پولی مالی_ بانک آینده در پی ارزش‌گذاری دارایی‌های خود با انتشار گزارش رسمی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش‌ هتل روتانای مشهد را ٢١هزارو پانصدمیلیارد تومان حدوداً معادل ۶٠٠میلیون دلار اعلام کرد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز