بانک آینده خدمات جدید ارزی به مجموع خدمات خود افزود

بانک آینده خدمات جدید ارزی به مجموع خدمات خود افزود

اخبار پولی مالی_ بانک آینده به‌دنبال دریافت مجوز مرحله دوم و سوم عملیات ارزی از بانک مرکزی ج.ا.ایران، در اقدامی جدید با رویکرد تکمیل چرخه خدمات‌رسانی و ارزش‌آفرینی هر چه بیش‌تر برای مشتریان، خدمات بانکی جدیدی را در حوزه ارزی به مجموع خدمات خود افزود.