ارزش افزوده ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری‌های “وآیند”

ارزش افزوده ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری‌های “وآیند”

اخبار پولی مالی_ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ افشا شده بانک آینده در سامانه کدال، حاکی از فزونی حدود دویست و چهل هزار میلیارد تومانی خالص ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های این بانک نسبت به ارزش دفتری گزارش شده در صورت‌های مالی است.

«وآیند» باز هم افشا کرد

«وآیند» باز هم افشا کرد

اخبار پولی مالی_ به‌دنبال افشاهای پیشین گزارش‌های کارشناسی املاک بانک آینده در سامانه کدال، ارزیابی‌های جدیدی از دارایی‌های بانک نیز در این سامانه افشا شد.