بانک آینده نماد شفافیت اطلاعاتی

بانک آینده نماد شفافیت اطلاعاتی

اخبار پولی مالی_ بانک‌آینده طی یک اقدام بی نظیر و در راستای شفافیت اطلاعاتی و رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به افشای۱۰۰ اطلاعیه طی سال۱۴۰۲ در سامانه کدال کرده است.