بانک آینده، پیشرو در اطمینان بخشی نقدینگی سپرده‌ها

بانک آینده، پیشرو در اطمینان بخشی نقدینگی سپرده‌ها

اخبار پولی مالی_ بانک آینده، در راستای الزامات و تکالیف ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وآیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، مصوب هیأت وزیران، گزارش حسابرسی عملکرد سال۱۴۰۱ را نیز اخیراً، اخذ کرده است.