رشد عملیات ارزی و درآمدهای کارمزدی ارزی بانک آینده

رشد عملیات ارزی و درآمدهای کارمزدی ارزی بانک آینده

اخبار پولی مالی_ با شتاب گرفتن ارائه خدمات ارزی بانک آینده و به‌دنبال تکمیل چرخه خدمت‌رسانی در این حوزه، اینک بخشی از شرکت‌های تولیدی و صادراتی بزرگ کشور، با تمرکز بر مدیریت وجوه خود در شعب ارزی بانک آینده، از خدمات ارزی این بانک نیز بی‌نصیب نمانده‌اند.