زیان خالص ۲۸ هزار میلیارد تومانی بانک آینده
زیان خالص هر سهم بانک آینده 1748 تومان اعلام شد

زیان خالص ۲۸ هزار میلیارد تومانی بانک آینده

اخبار پولی مالی-بانک آینده که از جمله بانک‌های مشکل‌دار و مشکل‌ساز نظام بانکی ایران در سال‌های گذشته بوده، در سال 1400 زیان خالصی بیش از 27 هزار و 975 میلیارد تومان به ثبت رسانده است.