مشتریان بانک آینده نسبت به دریافت دسته‌چک صیادی بنفش اقدام کنند

مشتریان بانک آینده نسبت به دریافت دسته‌چک صیادی بنفش اقدام کنند

اخبار پولی مالی_ با توجه به بخشنامه بانک‌ مرکزی ج.ا.ایران، مبنی بر عدم پذیرش و تبادل چک‌های صیادی نسل اول از تاریخ اول مهرماه سال‌جاری، بانک آینده از دارندگان دسته‌چک‌های قدیمی خواست تا نسبت به دریافت دسته‌چک‌های جدید صیادی بنفش تا پایان شهریورماه اقدام کنند.