بانک بحران زده به دنبال سکاندار جدید
همکاری فطانت با بانک مرکزی در بانک آینده پایان یافت

بانک بحران زده به دنبال سکاندار جدید

اخبار پولی مالی- با پایان مأموریت ۳۱ ماهه بانک مرکزی به محمد فطانت در بانک آینده، نهاد ناظر بازار پولی کشور برای این بانک بحران زده به دنبال سکاندار جدیدی است.