برگزاری وبینار بانکداری توسعه ای
در بانک توسعه تعاون صوزت گرفت:

برگزاری وبینار بانکداری توسعه ای

اخبار پولی مالی- وبینار بانکداری توسعه ای با رویکرد مدیریت دانش و تجربیات بانکی از سوی مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون برگزار شد.
لزوم بهره مندی از تجارب کشورهای موفق در موضوع بانکداری توسعه ای
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون تاکید کرد:

لزوم بهره مندی از تجارب کشورهای موفق در موضوع بانکداری توسعه ای

اخبار پولی مالی- تامین مالی بخش های گوناگون اقتصادی از مهمترین ارکان توسعه در اقتصادهای مختلف محسوب می شود و مکانیزم تامین مالی لازم است با نیازها و مقتضیات بخش های اقتصادی تناسب داشته باشد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی