سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، زیر چتر بیمه رازی
با امضای تفاهم‌نامه‌ صورت گرفت:

سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، زیر چتر بیمه رازی

اخبار پولی مالی- بیمه رازی با امضای تفاهم‌نامه‌ای در همکاری با بانک آینده، بازار بزرگ ایران و هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی، ریسک حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری در این حوزه را پوشش خواهد داد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز