برگزاری اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایرانی

برگزاری اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایرانی

اخبار پولی مالی_ اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایرانی با عنوان «نوآوری های بانکداری و مالی اسلامی در جهت شکوفایی ملی» از سوی مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی برگزار می شود و علاقمندان از دهم آذرماه تا بیستم دی ماه برای ارایه مقالات خود فرصت دارند.