بانک پاسارگاد در دوران کرونا چه کرد؟
حمایت بانک پاسارگاد از مراکز درمانی کشور

بانک پاسارگاد در دوران کرونا چه کرد؟

اخبار پولی مالی- انک پاسارگاد از آغاز همه‌گیری تاکنون نسبت به اهدا ۷۰ دستگاه ترمومتر،350هزار ماسک N95 و 10هزار واحد لباس ایمنی مخصوص ویروس کووید19 به دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام کرده است.