پرداخت۲،۹۶۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی روستایی
مدیرشعب بانک پارسیان در استان‌ خوزستان تشریح کرد:

پرداخت۲،۹۶۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی روستایی

اخبار پولی مالی- طی دو سال گذشته تاکنون از سوی بانک پارسیان 33 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های کوچک و متوسط ، 17.000 میلیارد ریال تسهیلات ریالی و 177.000 میلیون یورو تسهیلات ارزی به طرح های ملی و زیربنایی و کمک به رونق و توسعه استان اعطا نموده است.