بهسازی باند فرودگاه بین المللی پیام

بهسازی باند فرودگاه بین المللی پیام

اخبار پولی مالی_ معاون هوانوردی و امور فرودگاهی فرودگاه بین المللی گفت: باند این فرودگاه با هدف ایمن سازی و جلوگیری از مخاطرات احتمالی بهسازی شد.