پرداخت بیش‌از ۶.۷ هزار میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده

پرداخت بیش‌از ۶.۷ هزار میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده

اخبار پولی مالی_ سرپرست بانک مسکن از پرداخت ۶ هزار و ۷۲۲ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون خبر داد و گفت: بانک مسکن در دولت سیزدهم با ۱۷ هزار و ۱۴۵ واحد به مبلغ ۴ هزار و ۸۲۴ میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده است.

۵ هزار و ۹۷۵ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده پرداخت شد

۵ هزار و ۹۷۵ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی بافت فرسوده پرداخت شد

اخبار پولی مالی_ سرپرست بانک مسکن از انعقاد قرارداد ۵ هزار و ۹۷۵ میلیاردتومان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده خبر داد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۴ هزار و ۷۷ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی به ۱۴ هزار و ۹۶۸ واحد توسط بانک مسکن پرداخت شد.