اهدای هدایای «جشنواره گُل یا پوچ همشون گُل» باشگاه مشتریان بانک ایران زمین
در استان های آذربایجان و اردبیل؛

اهدای هدایای «جشنواره گُل یا پوچ همشون گُل» باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

اخبار پولی مالی_ در پی برگزاری مراسم اهدای جوایز جشنواره باشگاه مشتریان بانک ایران زمین با عنوان «جشنواره گُل یا پوچ همشون گُل» در خردادماه سال جاری، مراسم اهدای جوایز برندگان استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل که نتوانستند در این مراسم حضور پیدا کنند، در محل شعب این استان برگزار شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز