اقدامات توسعه ای بانک رفاه در حوزه های مختلف شایسته قدردانی است
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

 اقدامات توسعه ای بانک رفاه در حوزه های مختلف شایسته قدردانی است

اخبار پولی مالی- اقدامات توسعه ای بانک رفاه کارگران در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه مسئولیت های اجتماعی و ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات به اقشار آسیب پذیر به ویژه بازنشستگان محترم جای تقدیر و تشکر دارد.