بازدید استانی مدیرعامل بیمه تجارت‌نو

بازدید استانی مدیرعامل بیمه تجارت‌نو

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بیمه تجارت‌نو به همراه معاون توسعه بازار و شبکه فروش، معاون فنی بیمه‌های اموال و برخی از مدیران ستادی از شعبه بندر عباس بیمه تجارت‌نو بازدید به عمل آوردند.