رشد بیش از ۴۳درصدی شاخص هم وزن در سال ۱۴۰۲
بازدهی بورس در سال ۱۴۰۱ چقدر بود؟

رشد بیش از ۴۳درصدی شاخص هم وزن در سال ۱۴۰۲

اخبار پولی مالی_ کارشناسان همواره توصیه می‌کنند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با دید بلند مدت صورت بگیرد و سرمایه‌گذاران تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت، تصمیم به خرید و فروش هیجانی نگیرند.