کدام ارگان‌ها در راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‏‏‌جویی انرژی همکاری نمی‌کنند؟
علی نقوی:

کدام ارگان‌ها در راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‏‏‌جویی انرژی همکاری نمی‌کنند؟

اخبار پولی مالی_ گواهی صرفه‌جویی انرژی، به نوعی شریک‌کردن مصرف‌کننده در سود حاصل از صرفه‌جویی در بازار شفاف و رقابتی است. درصورت راه‌اندازی بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی این امکان به وجود خواهد آمد تا صنایع بزرگ اقدام به سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی تکنولوژی‌های خود کنند.