امید به افزایش رونق بازار کامودیتی‌ها با کاهش نرخ تورم در آمریکا

امید به افزایش رونق بازار کامودیتی‌ها با کاهش نرخ تورم در آمریکا

اخبار پولی مالی_ برخی از کارشناسان معتقدند با ادامه یافتن روند نزولی تورم در امریکا از ۹.۱ درصد در ماه ژوئن به ۷.۷ درصد در ماه اکتبر، فدرال رزرو نیز احتمالا از افزایش نرخ‌ بهره دست بکشد یا حداقل از شدت آن بکاهد. از آنجایی که کاهش نرخ بهره (دلار ضعیف) رابطه مستقیمی با حجم صادرات و تجارت جهانی دارد، این اتفاق می‌تواند منجر به رونق اقتصاد جهانی و مخصوصا افزایش تقاضا برای کامودیتی‌ها شود.