تغییر حجم مبنا در بازار پایه فرابورس

تغییر حجم مبنا در بازار پایه فرابورس

اخبار پولی مالی_ از روز شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ حداقل ارزش مبنا در نمادهای معاملاتی بازار پایه در تابلو زرد ۲۰ میلیارد ریال، تابلو نارنجی ۱۰ میلیارد ریال و تابلو قرمز ۵ میلیارد ریال خواهد بود.

امکان نقدشوندگی سهام ولیز و رتکو پس از ارائه اطلاعات به فرابورس
دو نماد لغو پذیرش شده بورسی در بازار پایه فرابورس درج شدند

امکان نقدشوندگی سهام ولیز و رتکو پس از ارائه اطلاعات به فرابورس

اخبار پولی مالی_ نمادهای شرکت‌های «لیزینگ ایران» و «بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی» بعد از لغو پذیرش بورس تهران، در بازار پایه فرابورس درج شدند تا پس از تکمیل مستندات به تابلوهای معاملاتی بازار سرمایه بازگردند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز