بازار متشکل ارزی تعطیل شد
قائم مقام دبیرکل کانون صرافان:

بازار متشکل ارزی تعطیل شد

اخبار پولی مالی_ قائم مقام دبیرکل کانون صرافان ایران گفت که هم‌زمان با تعطیلی ادارات در استان تهران، بازار متشکل ارزی نیز امروز تعطیل شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز