گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در شهریورماه ۱۴۰۲

گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در شهریورماه ۱۴۰۲

اخبار پولی مالی_ بر اساس گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه کشور در شهریورماه، ارزش بازار حدود ۱۰۲,۳۶۷ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته ۷.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین ارزش معاملات بازار طی این ماه حدود ۱۲,۹۳۱ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش یافته است. جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه از دو روش سرمایه‌ای و بدهی از ابتدای سال حدود ۲.۴۸۲ هزار میلیارد ریال بوده است.