میزان مشارکت سهامداران در افزایش سرمایه‌ها افزایش می‌یابد
با الکترونیکی شدن فرآیندها؛

میزان مشارکت سهامداران در افزایش سرمایه‌ها افزایش می‌یابد

اخبار پولی مالی_ امکان استفاده از حق تقدم‌ها به صورت الکترونیک دردسرهای ناشران و سهامداران را کاهش خواهد داد، ضمن اینکه در درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه، تب جدیدی به نام پذیره‌نویسی سهامداران ایجاد شده که این موضوع هم موجب کاهش کاغذبازی شده و حتماً مورد استقبال سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه قرار خواهد گرفت.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز