درج صندوق سرمایه گذاری صدف در بورس تهران

درج صندوق سرمایه گذاری صدف در بورس تهران

اخبار پولی مالی_ صندوق سرمایه گذاری صدف سهام قابل معامله در سهام، با نماد «صدف» در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران درج شد. ‌