عرضه صکوک مرابحه شرکت‌های اکتوور کو و سیمان فارس

عرضه صکوک مرابحه شرکت‌های اکتوور کو و سیمان فارس

اخبار پولی مالی_ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت اکتوور کو (سهامی خاص) به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران و شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.