عرضه دو صکوک مرابحه برای تامین مالی بخش خصوصی در حوزه نساجی و لوازم خانگی

عرضه دو صکوک مرابحه برای تامین مالی بخش خصوصی در حوزه نساجی و لوازم خانگی

اخبار پولی مالی_ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌ حایر تهران (سهامی خاص) به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا (سهامی خاص) به مبلغ ۳۳۹ میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ ١٤٠٢/٧/١٨ به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.