فرصت جبران خسارت ناشی از جرایم بورسی در شورای حل اختلاف فراهم شد
رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه:

فرصت جبران خسارت ناشی از جرایم بورسی در شورای حل اختلاف فراهم شد

اخبار پولی مالی_ زمانی که جرمی در بورس اتفاق می‌افتد بزه دیدگان باید منتظر قطعی شدن رای در دادگاه باشند؛ اما در شورای حل اختلاف بدون این انتظار می‌توان با رضایت متهم، خسارات را با سرعت قابل توجهی جبران کرد.