تغییر چهره بازار سرمایه با ورود شرکت‌های دانش بنیان به بورس
تحلیلگر بازارهای مالی اعلام کرد:

تغییر چهره بازار سرمایه با ورود شرکت‌های دانش بنیان به بورس

اخبار پولی مالی_ هر اندازه بتوانیم صنایع دانش بنیان را به بازارهای جهانی متصل کنیم به طور حتم شاهد اتفاقات مثبت در این صنعت خواهیم بود و حضور آنها در بورس، چهره بازار سرمایه را نیز تغییر خواهد داد.