اصلاح دستورالعمل‌ حاکمیت شرکتی، یکی از راه‌های بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد:

اصلاح دستورالعمل‌ حاکمیت شرکتی، یکی از راه‌های بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه

اخبار پولی مالی_ در بحث دستورالعمل حاکمیت شرکتی به دنبال آن هستیم که به عنوان یکی از موارد مهم برای برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، به ذینفعان مختلف اطمینان دهیم منافع سهامداران در شرکت رعایت می‌شود.

تشکیل سرمایه؛ مهم‌ترین چالش اقتصاد
رئیس سازمان بورس عنوان کرد:

تشکیل سرمایه؛ مهم‌ترین چالش اقتصاد

اخبار پولی مالی_ درحال‌حاضر مهم‌ترین چالش اقتصاد بحث تشکیل سرمایه است، زیرا نرخ مسئله مذکور طی ۱۰ سال گذشته منفی بوده و از میزان استهلاک کمتر برآورد شده است.

ضرورت توسعه حرفه حسابداری همپای توسعه بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس عنوان کرد:

ضرورت توسعه حرفه حسابداری همپای توسعه بازار سرمایه

اخبار پولی مالی_ حرفه حسابداری یکی از مبانی اصلی بازار سرمایه است. بازار سرمایه مبتنی بر اطلاعات است. اطلاعاتی که در حوزه‌های مختلف منتشر می‌شود و مورد استفاده تمامی ذینفعان قرار می‌گیرد.

برقراری تعادل بین منافع ذی‌نفعان بازار با پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی
رئیس سازمان بورس عنوان کرد:

برقراری تعادل بین منافع ذی‌نفعان بازار با پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی

اخبار پولی مالی_ باتوجه به فضای بازار سرمایه و گسترش جامعه سهامداری به ۶۰ میلیون نفر، فعالیت هزار نهاد مالی و... اجرای حاکمیت شرکتی گریزناپذیر است و بدون اجرای آن نمی‌توانیم بازار سرمایه سالمی داشته باشیم.